Glavne aktivnosti

 • Identifikacija područja u zarašćivanju, analiza poljoprivredne proizvodnje i monitoring stanišnih tipova.
 • Komunikacija i povezivanje vlasnika zemljišta i poljoprivrednika s ciljem osiguravanja upravljanja na zapuštenim zemljištima.
 • Najam i otkup zapuštenog zemljišta (i daljnje besplatno davanje zemljišta na upotrebu u skladu s dogovorom) za osiguravanje održivog upravljanja travnjacima.
 • Čišćenje zemljišta u različitim fazama zarašćivanja.
 • Osiguravanje održivog upravljanja travnjacima usmjeravanjem i pružanjem podrške (nabava opreme i strojeva) na temelju sklopljenih dogovora s vlasnicima i najamnicima.
 • Obnova i uspostavljanje travnjaka s ekstenzivnim voćnjacima visokostablašica (nabava sadnica i zaštitne opreme, sadnja i edukacija na temu održavanja).
 • Povezivanje poljoprivrednika s ciljem osiguravanja upravljanja očišćenim površinama i površinama gdje je proizvodnja neodgovarajuća.
 • Priprema nacrta poljoprivrednih gospodarstava za odabrana/zainteresirana gospodarstva.
 • Priprema stručnih podloga za poljoprivredno-okolišni program s područja održivog upravljanja travnjacima za pojedina područja koje će biti predložene Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu okoliša i prostornog uređenja s ciljem poboljšanja KOPOP mjera i prilagođavanja istih s obzirom na karakteristike pojedinih regija.
 • Nacrt aktivnosti i aktivnosti za uspostavljanje robne marke i proizvoda koji se odnose na suhe travnjake, voćnjake, ispašu, košnju (radionice, prodaja, promocija).
 • Promotivne i edukativne aktivnosti – sudjelovanje i programi/pomagala za škole, edukacije za poljoprivrednike, općine, komunikacija s donositeljima odluka s područja poljoprivrede i okoliša na nacionalnoj razini, oprema interpretacijskih i infotočaka, sadržajno dopunjavanje postojećih interpretacijskih staza, publikacije.