Bedrač -prej

Visokodebelno sadno drevo pred pomladitvenim obrezom