Bedrač – pozneje

Visokodebelno sadno drevo po pomladitvenem obrezu