Prostovoljna akcija odstranjevanja zarasti na Čerinovem uspešno izvedena

V soboto 23.11. smo na lokaciji kompleksa Čerinovo izvedli prostovoljno delovno akcijo, katere se je udeležilo 15 udeležencev. Na območju je bila z namenom revitalizacije naravovarstveno pomembnih travišč v okviru projekta predhodno odstranjena zarast na skupno 25 ha površin, na lokaciji pa trenutno potekajo dela namenjena vzpostavitvi trajnostne rabe v obliki paše in zasaditve novih visokodebelnih travniških sadovnjakov.

Ko se je razkadila jutranja megla je bilo vreme kot nalašč za delovno akcijo in druženje. Delo smo razdelili v dve ekipi. Prva ekipa je na območju, kjer je predvidena zasaditev novega visokodebelnega travniškega sadovnjaka, odstranjevala ostanke ležeče lesne biomase, z namenom priprave terena za izkop sadilnih lukenj, druga ekipa pa se je lotila odstranjevanja zarasti na parcelah, ki so predvidene za nadaljnjo širitev pašnega kompleksa Čerinovo. Delovna akcija je potekala do zgodnjega popoldneva, kjer smo si ob lepem vremenu privoščili še golaž, ki ga je pripravila ga. Elizabeta Ogrinc, zmagovalka tekmovanja v kuhanju golaža na Ovčje – kozjem Balu na gradu Borl.

Nekaj utrinkov iz delovne akcije lahko vidite v galeriji.