Po petih letih se je projekt LIFE TO GRASSLANDS zaključil

cropped-GRASSLANDS.jpg

Leta 2015 se je pričel projekt LIFE TO GRASSLANDS/ŽIVLJENJE TRAVIŠČEM, v okviru katerega smo na območjih Kuma, Haloz, Pohorja, Gorjancev z različnimi aktivnostmi izboljševali stanje dveh ogroženih habitatnih tipov suhih travišč. Po petih letih in mnogih dejavnostih ter dogodivščinah se je projekt letos 31. oktobrom zaključil.

Tekom projekta smo stkali partnerske vezi z različnimi organizacijami ter skupaj delovali proti enotnemu cilju, to je ohranjanje bogatih suhih travišč. Najbolj pomembna interesna skupine v projektu pa so bili lastniki kmetij in njihove družine. Ti s svojim ekstenzivnim kmetovanjem ohranjajo naravo, na njih sloni upanje za varovanje suhih travišč tudi v prihodnje. Zato smo jim v projektu pomagali s čiščenjem zarasti na zaraščajočih travnikih, v neodplačno uporabo smo jim priskrbeli gorske kosilnice, mulčer, nahrbtne kosilnice, prikolice za prevoz živine,  s pomladitveno rezjo in sadnjo sadik je bilo obnovljenih in na novo vzpostavljenih več visokodebelnih sadovnjakov, nakupili smo tudi dve sušilnici sadja. Vse to da bi olajšali in izboljšali ekonomsko upravičenost kmetovanja na izbranih območjih, kjer je obdelovanje zemlje zaradi strmin oteženo.

Naravovarstveni pomen travišč je bil predstavljen na številnih izobraževalnih delavnicah, prostovoljnih akcijah in naravoslovnih dnevih. Poleg konkretnih akcij, je bil pomemben del projekta tudi namenjen izobraževanju o pomenu in ohranjanju travišč ter raziskovanju ekonomskega potenciala produktov s teh območij. Upamo, da bo zapuščina projekta odmevala še dolgo v prihodnost, predvsem pa, da bi spodbudila nove projektne ideje.

Utrinke s projekta si lahko ogledate na naslednji povezavi: http://www.lifetograsslands.si/fotogalerija