Odstranjevanje zarasti v okviru prostovoljne akcije pod Donačko goro

IMG_20200201_134539

V soboto 1. 2. 2020 smo na območju Sv. Donata pod Donačko goro izvedli 6. prostovoljno akcijo odstranjevanja zarasti. V tokratni akciji smo zajeli še eno markantno in zavarovano vrsto, katere življenjsko okolje predstavljajo suha travišča. Akcijo na lokaciji pod Donačko goro smo namreč izvedli z namenom obnovitve rastišča navadnega kosmatinca (Pulsatilla nigricans), ki je bližnji sorodnik bolj znane velikonočnice (Pulsatilla grandis).

Obe vrsti sta zavarovani in ogroženi predvsem zaradi izgubljanja ustreznih življenjskih pogojev. Za svoj obstoj potrebujeta zmerno, ekstenzivno rabo, ki je bila na območjih njune razširjenosti tradicionalno prisotna. Danes ju na eni strani ogrožajo vedno bolj intenzivne kmetijske prakse, s prezgodnjo in prepogosto košnjo ali pašo, vnašanje umetnih in koncentriranih organskih gnojil, ter zasajevanje travniških površin s komercialnimi travniškimi mešanicami. Na drugi strani pa se raba opušča na vse več travniških površinah, predvsem na strmejših legah, ki posledično zapadajo zaraščanju.

Namen sobotne delovne akcije je bil površino očistiti zarasti, da bo ponovno mogoče vzdrževanje s košnjo. Akcije se je udeležilo 14 prostovoljcev, ki so se ob sončnem, nič kaj zimskem vremenu, spopadli z zarastjo, ki so v nekaj letih opuščene rabe prerasle površino. Pred začetkom dela smo izkoristili priložnost za pogovor o izzivih, ki spremljajo prizadevanja za ohranjanje vrst, vezanih na traviščne habitatne tipe. Tako iz vidika zagotavljanja ustreznega upravljanja, ki bo omogočalo ohranitev življenjskih okolij teh vrst, kakor tudi ozaveščanja o pomenu in pomembnosti ohranjanja vrst v njihovem naravnem okolju. Obe vrsti namreč  »ogroža« tudi njun atraktiven videz in zdravilne lastnosti, zaradi česar sta pogosto podvrženi sicer strogo prepovedanemu trganju in izkopavanju rastlin.

Dobro usklajena ekipa se je z vztrajnostjo prebila skozi zaplate trnja in se po koncu dela okrepčala s Haloškimi dobrotami. Več utrinkov si lahko ogledate na spodnjih fotografijah.

Foto: Monika Podgorelec in Klemen Kamenik.