Delavnica o prenosu znanja o oblikovanju kolektivne blagovne znamke s Haloz na Kum

2019_11_22_Kum_C7_delavnica_deležniki_blagovna_znamka_prenos_Haloze (80)

Dne 22. 11. 2019 smo v kraju Dobovec organizirali dve delavnici za deležnike na območju Kuma. Namen delavnice je bila predstavitev aktivnosti v zvezi z blagovno znamko, ki se v okviru projekta razvija na projektnem območju Haloze in ugotovitve potenciala za razvoj kolektivne blagovne znamke na območju Kuma.

Na prvi delavnici so projektni partnerji predstavili potek projekta dolgoročnega ohranjanja in trajnostnega upravljanja suhih travišč na Kumu. Sledila je predstavitev aktivnosti povezanih s pripravo kolektivne blagovne znamke za izdelke iz suhih travišč v Halozah in nato opis akcijskega načrta za razvoj modela te iste kolektivne blagovne znamke. Zunanji partner (ProVITAL d.o.o.) je predstavil proces vzpostavitve sistema, kriterijev in dokumentacije za podeljevanje pravice do uporabe certifikata kolektivne blagovne znamke.

Na drugi delavnici je zunanji partner (ProVITAL d.o.o.) opisal izbor Slovenije za gastronomsko regijo Evrope 2021 in primer kolektivne blagovne znamke Dobrote Dolenjske. Sledila je predstavitev primerov dobre prakse iz lokalnega okolja in sicer čebelarja in eko kmeta. Na koncu so udeleženci delavnice odgovarjali na dobljene vprašalnike v zvezi z interesom za nadaljnji razvoj na tem območju v obliki kolektivne blagovne znamke Kum.

Druženje se je zaključilo s sproščenim pogovorom o prihodnjem sodelovanju in pogostitvijo. Spodaj si lahko ogledate nekaj utrinkov z dogodka. Foto: Nina Erbida.