Delavnica o prenosu znanja o kolektivni blagovni znamki s Haloz na Gorjance

20191125_175003

Dne 25.11.2019 smo na območju Gorjancev, natančneje v Miklavžu na Gorjancih izvedli dve delavnici za deležnike iz teh krajev. Glavni namen je bil predstavitev blagovne znamke in vse aktivnosti povezane z njo, ki se v okviru projekta razvija na projektnem območju Haloz.

Prva delavnica se je imenovala »Predstavitev aktivnosti za kolektivno blagovno znamko suhih travišč na primeru Haloz«. Najprej je vse navzoče pozdravil koordinator za projektno območje Gorjanci, Matej Simčič (Zavod RS za varstvo narave). Nato so projektni partnerji na kratko predstavili aktivnosti v zvezi s kolektivno blagovno znamko za izdelke suhih travišč s Haloz in akcijski načrt za razvoj modela kolektivne blagovne znamke suhih travišč – Haloze. Sledila je še predstavitev zunanjih partnerjev (ProVITAL d.o.o.) o vzpostavitvi sistema, kriterijev in dokumentacije za podeljevanje pravice do uporabe certifikata kolektivne blagovne znamke suhih travišč – Haloze.

Na drugi delavnici z naslovom »Izdelki iz gorjanskih košenic in možnosti za skupno znamko« je zunanji partner (ProVITAL d.o.o.) predstavil nekaj smernic kam se bo Slovenija usmerila kot gastronomska regija Evrope in primer kolektivne blagovne znamke Dobrote Dolenjske. Sledila je razprava glede možnosti povezovanja deležnikov in trženja produktov iz Gorjancev. Na koncu so udeleženci rešili še vprašalnik, kjer so podali svoja mnenja glede prihodnih aktivnostih v teh krajih.

Spodaj si lahko ogledate nekaj utrinkov z dogodka. Foto: Monika Podgorelec.