Prodajna ponudba izdelkov s travišč v Halozah

75b684ce-68f9-42b7-9446-9d8499131958

V brošurici predstavljamo nekaj izdelkov lokalnih ponudnikov iz Haloz. Vsi izdelki s suhih travišč so na voljo pri ponudnikih (kontaktni podatki so napisani na zadnji strani).