Javno povabilo za vključitev pašnih živali v pašno skupnost v Naravnem parku Haloze – Čerinovo

Haloze-Cerinovo

V sklopu aktivnosti projekta Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji – Haloze (LIFE TO GRASSLANDS), vabi, PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro, zainteresirane kmetije in kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z rejo živali (govedo, drobnica in osli), k vzpostavitvi pašne skupnosti. Pašna skupnost je skupnost fizičnih oziroma pravnih oseb, ki se povezujejo z namenom izvajanja paše živali članov pašne skupnosti na skupnem pašniku oziroma planini.

Pašna skupnost se vzpostavlja na zemljiščih v Naravnem parku Haloze – Čerinovo v Trdobojcih, Mala Varnica in Gruškovje (skupno na 19ha). Izvajanje paše bo potekalo skladno s smernicami za ohranjanje suhih travišč (pašno-košni sistem, delno visokodebelni sadovnjak). Zemljišča kjer bo potekala paša, so vpisana v ekološko kmetijstvo. Pašnik je ograjen z električno ograjo s petimi žicami in je razdeljen na več čredink. Voda za živali bo urejena z napajališči, ki so priključena na mestni vodovod. Paša se bo izvaja predvidoma med aprilom in oktobrom. Pašna skupnost bo z zemljišči razpolagala brezplačno za obdobje 20 let. Predvideno je pokrivanje obratovalnih stroškov, kot je voda, elektrika, nujna vzdrževalna dela na ograji, ipd.

Prednost pri vključitvi v pašno skupnost bodo imele kmetije oziroma kmetijska gospodarstva, ki:

– imajo že sklenjen sporazum o vključitvi v projekt LIFE TO GRASSLANDS,
– so vključena v ekološko kmetijstvo oz. se nameravajo vpisati v ekološko kmetijstvo,
– nameravajo uporabljati kolektivno blagovno znamko suhih travišč iz Haloz pri prodaji živine oz. produktov iz mesa pašnih živali.

Podrobnejša predstavitev vzpostavitve pašne skupnosti bo potekala 30.1.2020 ob 10. uri na sedežu PRJ Halo v Cirkulanah 56, 2282 Cirkulane. Po predstavitvi bo organiziran ogled pašnikov na terenu. Na predstavitev se je potrebno predhodno prijaviti po telefonu 02 795 32 00 ali na elektronski naslov: life.travisca@haloze.org.

Rok za vpis v pašno skupnost v Naravnem parku Haloze – Čerinovo je ponedeljek, 3.2.2020 do 15. ure. Za dodatne informacije se lahko obrnete na enega od kontaktov PRJ Halo v času delavnika.

Vpis se izvede preko obrazca: Obrazec_vkljucitev_v_pasno_skupnost_Haloze

Več informacij preberite v vabilu: Vabilo_Haloze_vkljucitev_v_pasno_skupnost